Kennismanagement

Kennismanagement

De term 'Kennismanagement' is gelijk aan de term 'informeel leren'. Het belang van informeel leren wordt steeds meer onderschreven. Experts zoals Jenning met zijn 70:20:10 regel is een redelijk recent voorbeeld hiervan. Wanneer u aan de slag gaat met Kwaliteit, Continue verbeteren, gestructuereerd overleg, toolbox meetings, etc. dan is uw organisatie feitelijk bezig met informeel leren. Oranisaties leren vooral van bepaalde gebeurtenissen waardoor zij naar verbetering gaan streven. Hierbij is de weg (vol met hobbels) naar het doel de leerweg die ervaringsdeskundigen tot experts smeedt. Een kleine verbetering in deze processen overstijgt al snel de verbeteringen die te bereiken zijn met formeel leren. Een reden te meer aandacht te besteden aan het optimaliseren van al deze processen. W.I.C. kun u hierbij helpen.