Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

De kern van kwaliteit is het voldoen aan specificaties.(Philip B. Crosby). Een van de eerste vraagstukken waarmee u wordt geconfronteerd is: welke specificaties? Hiervoor zijn zeer veel standaarden ontwikkeld waarvan de meest bekende de ISO-series zijn. Deze biedt een gestandaardiseerde methode om processen zodanig in te richten dat afwijkingen (van de norm) minimaal worden. Uiteindelijk wordt de norm opgelegd door de markt die uw organisatie wilt bedienen. Het zijn vaak klanten die een standaard afdwingen, maar eigenlijk zou de wens van binnenuit moeten komen. Is de eerste hobbel genomen, dan volgt u verder en vooral hoe houden wij continue verbeteren in stand. Kwaliteit is mensenwerk en vaak is het organiseren van voldoende "Brain power" de voorwaarden om kwaliteit tot een steeds hoger plan te brengen. W.I.C. levert de brainpower die u verder helpt.