Operationele kennis

Workflow Improvement

Operationele kennis

24-11-2017

Uw personeel is het meest waardevolle bezit van uw bedrijf. Mogelijk investeert u in uw personeel in de vorm van opleidingen en trainingen, om daarmee meer efficiëntie en een veiliger en meer klantbewuster werkwijze te bereiken. Daarmee hoopt u te bereiken dat de faalkosten omlaag gaan en dus de winst (en de loyaliteit van het personeel jegens uw bedrijf) omhoog gaat.
De vraag is hoe bepaalt u welke opleiding uw personeel nodig heeft, opdat de hiervoor beschreven effecten gemaximaliseerd worden?
Een standaardopleiding is vaak onvoldoende doeltreffend en opleidingen op maat zijn duur. De vaktechnische kennis van personeel is vaak geen probleem maar juist bedrijfsspecifieke kennis en ervaring die in de loop der jaren binnen uw bedrijf is verzameld en van baas op medewerker wordt overgebracht, en dus vooral 'tussen de oren' zit, laat zich moeilijk vastleggen. De kennis die 'tussen de oren' van de mensen zit, is wel vaak de reden waardoor uw bedrijf zich kan onderscheiden van uw concurrenten en is daardoor dus van onschatbare waarde. 

Deze kennis mag eigenlijk niet verloren gaan wanneer uw medewerkers afscheidt nemen en zou ook snel op nieuwe medewerkers overgedragen moeten kunnen worden in plaats van via een jarenlang durend proces van kennisoverdracht van baas naar ondergeschikte. Een groot nadeel van kennis 'tussen de oren' is dat het vaak niet tussen die oren zit waar het op een gegeven moment zou moeten zitten - of te wel hoe zorgt u er voor dat kennis op die plaatsen komt waar die, op het juiste moment, gewenst is?

Om de kennis 'tussen de oren' vast te leggen en uw medewerkers die deze kennis kunnen gebruiken er van te laten profiteren heeft W.I. Consultants een computerprogramma ontwikkeld waarin kennis opgeslagen kan worden, die weer als basis kan dienen voor andere medewerkers om van te leren.
In dit programma kunnen allerlei ervaringen, zowel positieve als negatieve, opgeslagen worden. Het vullen van het systeem gebeurt doorlopend. Wanneer de chefs (of medewerkers) binnen uw bedrijf ervaringen opdoen waarvan zij denken dat anderen daarvan ook kunnen profiteren, kunnen die in het systeem worden opgeslagen. WIC zorgt tijdens de implementatie voor de borging van het "vullingsproces". Het systeem vult zich dus nagenoeg automatisch in de loop der jaren. Wanneer bepaalde items niet meer actueel zijn, kunnen deze (tijdelijk) worden uitgeschakeld. 

Medewerkers die het systeem gebruiken om te leren, krijgen de items in multiple choice vorm aangeboden en alleen die vragen die van belang zijn voor hun functie. Beantwoorden zij vragen goed dan worden die in een volgende sessie niet of minder vaak gesteld. De vragen worden van digitale praktijkfoto's voorzien om de onderwerpen een hogere attentiewaarde te geven. Het op deze wijze leren zorgt ervoor dat het gedrag van uw medewerkers ook gaat veranderen. Zij zullen in de toekomst efficiënter, klant- en/of veiligheidsbewuster gaan werken. Het programma verdient zich op deze wijze snel terug.

De kracht van het systeem ligt in de eenvoudige manier van vullen en het kopiëren van de database voor zuster bedrijven. Verder ligt een groot voordeel in het frequent en kortdurend leren. Een typische leerbelasting is slechts 10 minuten per week! Of voor bijvoorbeeld een drie ploegensysteem een half uur per drie weken. De inhoud van de database kan verder dienen als input voor competentiemanagement.