Referenties

Referenties

WIC heeft met succes projecten uitgevoerd op het gebied van workflow improvement, kennismanagement nieuwbouw, implementatie van ERP-systemen. 

Kwaliteitbeheersing

 • Structurering van interne en externe klachten en opvolging.
 • Voorbereiding en afhandeling van ISO-certificeringen. 
 • Invoering software iSee iKnow.
   

 

In het kader van operationeel management en workflow improvement heeft W.I.C. verder de volgende ervaringen.

Software investeringsprojecten

 • Selectie en implementatie van een integraal ERP-systeem. (Verpakkingsindustrie)
 • Operationele calculatieschema's gemaakt. T.b.v. kostprijsberekeningen schema's opgesteld en geautomatiseerd zodat Verkoopafdelingen sneller en preciezer kunnen voorcalculeren.
 • Elektronische planningssoftware geselecteerd en ingevoerd.
   

Strategie

 • SWOT-analyse. Deze analyse leidde tot organisatorische wijzigingen voor betere doorlooptijden en professionalisering van verkoopafdelingen. 
 • Uitbesteding. Uitbesteding een vast onderdeel gemaakt van de productiestrategie. Hiermee werd de efficiëntie van de organisatie aanmerkelijk verhoogd.
   

Hardware investeringsprojecten

 • Installatie van golfkartonmachine, introductie van stoom (golfkartonindustrie).
 • Nieuwbouw van productie na brand. Als vertegenwoordiger van het bedrijf lid van het bouwteam. Tijdelijke uitbesteding van productie. De productie werd in een half jaar hersteld.
 • Selectie en implementatie van Ctp (grafische industrie) Verhoging van efficiëntie van de drukmachines met meer dan 20% en kostenbesparing op inkoop van grafische materialen.
   

Diversen

 • Transport. Aanzienlijke verbetering gerealiseerd door samen met de vervoerder een trailerconcept in te voeren waarbij EDI een betere afstemming van de productie- en transportplanning mogelijk maakte.
 • Aanvraag milieuvergunningen
 • Inkoopproject. Aanzienlijke besparing gerealiseerd