Te behalen resultaten

Te behalen resultaten

iSee iKnow is te beschouwen als een leersysteem voor bedrijfsspecifieke kennis. Het opleiden van medewerkers is over het algemeen moeilijk uit te drukken in kosten/baten. Opleidingen verbeteren een aantal zachte factoren waaronder kennis, motivatie en reputatie. Uiteindelijk moeten investeringen in opleidingen leiden tot hogere productiviteit. In de praktijk is dit voor externe opleidingen vaak moeilijk aan te geven.

Voor iSee iKnow zijn besparingen eenvoudiger aantoonbaar. iSee iKnow vermindert de vermijdbare kosten als gevolg van menselijke handelingen. iSee iKnow laat in twee á drie maanden een verbetering van de ingevoerde operationele kennis zien van ongeveer 30%. Bij voldoende vulling van de database is hiermee op termijn een besparing van 20% op de vermijdbare kosten mogelijk. Bij een gangbaar percentage van vermijdbare kosten van ongeveer 1,5% van de omzet zijn dus aanzienlijke besparingen mogelijk. Vermijdbare kosten zijn bijv.  klachten, extra reparaties aan machines, machine storingen en ongelukken. Bekijk ook de blog probleemherkenning